vybrané Reference

Realizace: 17.11.2018
Investor: Kama s.r.o.

Projekt řeší rozšíření stávající výrobní firmy. Díky stísněnému pozemku a nemožnosti rozšíření výroby horizontálním směrem byla navržena varianta jednopodlažní nástavby při zachování stávajícího obrysu budovy. Spolupráce s ateliérem Můj Kumšt.