vybrané Reference

Realizace: 17.11.2018

Spolupráce s ateliérem Ratus Sum Prague na projektu a následně dozorech při realizaci obnovy historického objetku pevnosti Retranchementu 5.