vybrané Reference

Realizace: 12.11.2018
Investor: Pardubice
Rozsah práce: Výrobní a doadavatelstvá dokumetace

Dřevěná lávka přes řeku Chrudimku v Pardubicích doplňuje záměr parkových úprav parku Na Špici v Pardubicích. Jedná se o trojkloubový nosník z lepeného lamelového dřeva na rozpětí cca 40 m.