edukační činnost

Seznam odborných publikací

 • Využití MKP při modelování historických stropních konstrukcí při cyklickém zatížení, Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, ISSN 1213-1962, r. 2012
 • Cyklické testy a metody zesilování dřevěných styčníků s rybinovým spojem, Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, ISSN 1213-1962, r. 2012
 • Zesilování a disipativní charakteristiky zdí při cyklickém zatížení, Stavební obzor ISSN 1805-2576, 05/2012
 • Účinnost zesílení dřevěných styčníků s rybinovým spojem při cyklickém zatížení, Materiály pro stavbu, ISSN 1213-0311, 06/2012
 • Konstrukční styk podlahy a stěny z tepelně technického hlediska, Materiály pro stavbu, ISSN 1213-0311, 08/2012
 • Rodinný dům v Havířově-dřevostavba s betonovým jádrem, Materiály pro stavbu, ISSN 1213-0311, 08/2014
 • Pasivní rodinný dům jako dřevostavba s betonovým jádrem, Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 01/2015
 • Slaměný dům s nosnou konstrukcí z lepeného lamelového dřeva, Materiály pro stavbu, ISSN 1213-0311, 01/2015
 • Nosná dřevěná střešní konstrukce tělocvičny v Zelenči, Materiály pro stavbu, ISSN 1213-0311, 01/2016
 • Nosná dřevěná střešní konstrukce tělocvičny v Zelenči, Dřevo&Stavby, Profi Speciál, ISBN 978-80-906132-4-9, 2016

Seznam absolvovaných konferencí

 • Inženýrská mechanika 2012 ISBN: 978-80-86246-39-0; Cyclic loading of masonry walls and its anti seismic strengthening
 • Bilateral 2012 ISBN: 978-80-01-05062-0; Cyclic loading of adobe walls and its anti seismic strengthening
 • Modelování v mechanice 2012 ISBN: 978-80-248-2694-3; Disipativní kotva s možností přizpůsobení se seizmické oblasti
 • M. Wünsche, S. Hračov, S. Pospíšil, S. Urushadze. Cyclic loading of masonry walls and its anti seismic strengthening. In Náprstek, J.; Fischer, C. (ed.). Engineering Mechanics 2012. Prague : ITAM AS CR, v. v. i., 2012, (#75). ISBN 978-80-86246-39-0
 • M. Wünsche, S. Hračov, S. Pospíšil, S. Urushadze: Cyclic loading of adobe walls and its anti seismic strengthening, in XIIIth Bilateral Czech/German Symposium, Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences, Editors: Ondřej Jiroušek and Daniel Kytýř, ISBN: 978-80-01-05062-0University Centre Telč, Czech Republic, June 5th - June 8th, 2012
 • Paganoni, S.; D‘Ayala, D.; Miccoli, L.; Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota; Wünsche, Martin; Adami, C.E.; Vintzileou, E.; Moreira, S.; Oliveira, D.V.; James, P.; Cóias e Silva, V. Connections and dissipative systems with early warning. In Jasieńko, J. (ed.). Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, S. 2888-2896. ISBN 978-83-7125-216-7
 • Wünsche, Martin; Urushadze, Shota ; Pospíšil, Stanislav; Hračov, Stanislav. Cyclic behaviour of the Adobe brick walls before and after the reinforcement. In Jasieńko, J. (ed.). Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, S. 1958-1965. ISBN 978-83-7125-216-7
 • Drdácký, Miloš; Urushadze, Shota ; Wünsche, Martin. Retrofitting of imperfect carpentry joints for increased seismic resistance. In Jasieńko, J. (ed.). Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, S. 1485-1492. ISBN 978-83-7125-216-7