Zpracování projektů a statických posudků nosných konstrukcí

Jsme specializovaný tým zabývající se statikou stavebních konstrukcí a projekcí pozemních staveb, kteří udělají vše pro to, aby byla zakázka vypracována v té nejlepší kvalitě. Opíráme se o zkušenosti za několikaletou praxí a široké spektrum realizovaných projektů od soukromých investorů po veřejné zakázky.

header img
Ing. Martin Wünsche
zpracování projektů

Nabízíme zpracování projektů a statických posudků nosných konstrukcí

 • Železobetonové monolitické i prefabrikované konstrukce
 • Ocelové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Zděné konstrukce
 • Spřažené a kompozitní konstrukce
 • Zakládání staveb včetně opěrných konstrukcí a zajištění stavebních jam
 • Zesilování nosných konstrukcí
 • Novostavby i rekonstrukce

Zajišťujeme projekty ve všech fázích projektu a výstavby

Studie
Studie
a soutěžní projekty
Dokumentace
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Dokumentace
Dokumentace pro výběr dodavatele
Dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby a dílenská dokumentace
Dokumentace
Dokumentace skutečného provedení stavby
Value engineering
Value engineering
kontrola

Zajišťujeme kontrolu stavby

 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor
 • Pomoc při výběru zhotovitele
 • Oponenturu projektu